911 55 496 mail@nordtakst.no

Priser

Prisliste 2019. Alle priser inkl. mva.
Forutsatt at dokumenter og tegninger finnes og er på plass ved vår befaring.

Timepris 

1 200,-

Fuktmåling 

3 875,-

Forhåndstakst 

6 000,-

Verditakst 

7 250,-

Enkel markedsanalyse (verdivurdering) 

4 000,-

Tilstandsrapport ekskl. verditakst 

17 500,-

Tilstandsrapport inkl. verditakst 

25 000,-

Boligsalgsrapport ekskl. verditakst 

17 500,-

Boligsalgsrapport inkl. verditakst 

25 000,-

EDR-utskrift 

265,-

Andre kostnader 

250,-

Transport innen bykjernen

250,-

Transport per km

7,50,-

Næringseiendommer

Etter avtale